Raylı Sistemler

Erkam Asfalt  taşımacılık sektöründe hizmet veren metro, tramvay, trenler gibi raylı sistemlerin ve bu raylı sistemlerin   yapım işlerinin doğru, zamanında,planlanan bütçesi dahilinde, etkin biçimde yürümesini, çevresel etkileri de gözeterek şartname, sözleşme ve İSG süreçlerine uygun bir projeyi tümüyle  yapmaktadır.

RAYLI SİSTEMLER HİZMETLERİMİZ

1. Mühendislik ve Danışmanlık Hizmeti 2. Uygulama ve Yapım Hizmeti
• Güzergah Projeleri Tasarım-Müşavirlik
• Ray-Makas Montajı ve Hat Betonarme İşleri
• Hat Üst Yapısı Projeleri Tasarımı-Müşavirlik
• Ray izolasyonu, Dolgu Taşı ve Dolgu Betonu ve Hat
Yüzeyi Asfalt-Beton-Parke Taşı ve Çim Kaplama
İşleri
• Drenaj Projeleri Tasarımı-Müşavirlik
• Drenaj Hattı Döşenmesi ve Izgara montajı
• Hat Alt Yapısı Projeleri Tasarımı-Müşavirlik
• Hat Alt Yapısı Kazı-Dolgu ve Zemin İyileştirme İşleri
• Katener Projeleri Tasarımı-Müşavirlik
• Katener Sistemi Montajı
• Makas Projeleri Tasarımı-Müşavirlik
• Durak/İstasyon Yapılarının İnşaatı
• Bakım Hangarı Projeleri Tasarımı-Müşavirlik
• Depo Sahası ve Bakım Atölyesi Yapımı
• Elektromekanik Projeleri Tasarımı-Müşavirlik
• Elektromekanik İşler(sinyal, güç, haberleşme sis.
vb.)
• Trafo Projeleri Tasarımı-Müşavirlik
• Trafo Binalarının Yapılması
• Şartnameler, Keşif ve BFT. Hazırlanması-Müşavirlik
• Çevre Düzenleme ve Yol İşlerinin yapılması