Üretim

Üretim

Türkiye karayollarınca hazırlanan, son sistem makinalarda üretilen asfalt kalitesini sunuyor.

Muhtelif yollar, otoparklar, tenis kortları, fabrika sahaları, çevre düzenleme, ısı, ses, su yalıtımları, izolasyon hizmetleri.

Projesindeki kot ve eğime göre yapılmış temel tabakası üzerine asfalt kaplamadan önce sathın düzeltme olan ince reglaj için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

 •  Tamamlanmış granürler satıh tabakasında herhangi bir biçimde (yağmur, trafik v.s. ) bozulmuş kesimler (çökme, öndülasyon, çukur      v.s.)kabartılıp kotuna ve eğimine uygun olarak sıkıştırılmalıdır.
 • Satıhta çatlaklar bulunuyorsa geniş ve derin olarak kazılmalı, uygun bir malzemeyle doldurulup sıkıştırılmalıdır.
 • Satıhta görülen killi kesimler ve yabancı maddeler söküp atılmalı , projesine uygun olarak takviye edilip sıkıştırılmalıdır.

ASFALT

 • Alt ve üst yapı müteahhitliği
 • Alış veriş merkezleri
 • Emniyet ve Askeri Kuruluşlar
 • İl ve İlçe Belediyeleri
 • Petrol İstasyonları
 • Doğalgaz İSKİ Transeleri
 • Fabrika Tesisleri
 • Plazalar
 • Yaya yolları
 • Spor sahaları ve oyun alanları
 • Açık ve Kapalı otoparklar
 • Renkli Asfalt Uygulama ve Boyama
 • Hafriyat, Alt temel yapımları

BETON

 • Peyzaj
 • Kilitli parke
 • Doğal Taş
 • Yürüyüş yolları
 • Çevre Duvarları

İZOLASYON

 • Temel İzolasyon
 • Çatı İzolasyonu
 • Su yalıtımı
 • Monteleme
 • İç ve Dış cephe
 • Sanat Yapıları
 • PVC Sistemleri
 • Cephe giydirmeleri
 • BSK Üretim, Serme ve Sıkıştırma

 

Bitümlü karışım (dizayn) çalışmalarında asfalt ve agrega üzerinde ocağın uygunluğu ile kullanılacak bitümün iklim koşullarına uygun tipi tespit edilir.

Katı ve yarı katı asfaltların Türk standartlarında belirtilen ve karışım çalışmalarında gerekli olacak bütün deneyler yapılır.

Karışım çalışmalarında kullanılan agrega (mıcır) taş ocağının etüdü Araştırma Dairesi Başkanlığınca yapıldıktan sonra blok taşların kırılıp belli elek gruplarına ayrılması ve kullanılacak kaba, orta ve ince agrega ile filler malzemelerinin fiziksel özellikleri tespit edilir.Arazi karışım formülü (mix-design) tayin çalışmaları ve karışımda kullanılacak agrega granülometrisi ve bitüm yüzdesi tespitinden sonra, Marshall metoduna göre çeşitli karışım çalışmaları yapılarak en uygun kriterler saptanır. Saptanan karışım kriterlerinin başında;

· Stabilite,

· Dansite

· Akma,

· Boşluk nispeti,

· Asfaltın işgal ettiği boşluk nispeti gelmektedir.

1. KARIŞIMLARIN YOLA SERİLMESİ

Plentte hazırlanan sıcak bitümlü karışımların yola serilmesinden önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

1. İnce reglaj

2. Süpürme

3. Astar

4. Yapıştırma tabakası

test dosya