Bina Deprem Güvenlik Çalışması Aşamaları

Bina Deprem Güvenlik Çalışması Aşamaları

Bina Deprem Güvenlik Çalışması Aşamaları


Zemin etüdü
Bina mevcut malzeme analizi : Beton mukavemet değerlerini saptamak için  (schmit çekici okumaları) ve karot numunelerinin bayındırlık bakanlğından onaylı bir laboratuvarda test edilmesi
Profometre (röntgen) cihazıyla kolon ve kirişlerdeki donatıların saptanması
Bina statik rölevesinin çıkartılması
Tüm binanın bilgisayar programına girilerek statik ve dinamik analizlerinin  hesaplanması
2007 deprem yönetmeliği kapsamında lineer ve nonlineer kapasiteleri gösteren rapor hazırlanması
Binanın deprem performansının düşük çıkması halinde takviye projesinin yapılması
Talep edilmesi durumunda üniversite onayı