Karayolları Teknik Şartnamesi

Karayolları Teknik Şartnamesi

Karayolları Teknik Şartnamesi

Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Ülkemizin jeolojik yapısı, topoğrafik özellikleri, iklim şartları ve aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer alması gibi karayolu yapısını etkileyen doğal faktörlerin kritik olması, bir mühendislik yapısı olan karayolunun güvenli ve ekonomik bir şekilde projelendirilmesini ve yapımını daha da önemli kılmaktadır.

Hedefimiz, değişen teknolojiye bağlı olarak hizmetlerin düzeyinin devamlı olarak yükseltilmesi ve bu alanlarda oluşan en son teknik gelişmelerin ülke şartlarına uygun hale getirilerek uygulamaya konulmasının sağlanmasıdır.
 

Dökümanı okumak için lütfen dökümanı indiriniz