Yol Yapım Aşamaları

Yol Yapım Aşamaları

Yol Yapım Aşamaları

Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır:
1-Yol güzergahının etüdü
2-Kesin güzergahın aplikasyonu
3-Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması.
4-Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması
5-Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması
6-Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı
7-Yol maliyetinin hesaplanması

Yol yapımı aşamasında yapılan çalışmalar ise şunlardır
1-Şev kazıklarının çakılması
2-Alt yapı (Toprak İşleri) ve Sanat yapılarının yapılması. (Menfez ,Köprü , Viyadük, Akadük gibi yapılar.)
3-Üst yapının yapılması (Alt temel,Plentmiks,Bitümlü temel ,Binder,Aşınma )
4- Yol aksesuarların yapılması.(Şerit çizgileri , Oto korkuluk vb.)