Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bilgi Toplam Hizmeti

ŞİRKET BİLGİLERİ:

Ticaret Ünvanı: ERKAM Asfalt İnşaat ( Mustafa Ertop)

Şirket Merkezi: Ataşehir/İstanbul

Şirket Türü: Şahıs

Mersis:00000000000000000000

Müteahitlik no : 000000000000000000000

Ticaret Sicil Memurluğu: İSTANBUL

Ticaret Sicil No: xxxxxxx

Tescil Tarihi: xx/xx/xxxx

Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı: 980.000,00-TL

Ödenen Sermaye Miktarı: 980.000,00-TL

Vergi Dairesi: xxxxxxxxxxxxx

Vergi No: 1234567899

ŞİRKET ORTAKLARI:

GENEL MÜDÜR : bbbbbbbbbbbbbb

GENEL MÜD. YARD. : aaaaa

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: 0000000000000000

Faks: 00000000000000000000000

İnternet Adresi: www.erkamasfalt.com