ÜRETİM

This is the default page custom subtitle

Türkiye karayollarınca hazırlanan, son sistem makinalarda üretilen asfalt kalitesini sunuyor.

Muhtelif yollar, otoparklar, tenis kortları, fabrika sahaları, çevre düzenleme, ısı, ses, su yalıtımları, izolasyon hizmetleri.

Projesindeki kot ve eğime göre yapılmış temel tabakası üzerine asfalt kaplamadan önce sathın düzeltme olan ince reglaj için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

· Tamamlanmış granürler satıh tabakasında herhangi bir biçimde (yağmur, trafik v.s. ) bozulmuş kesimler (çökme, öndülasyon, çukur v.s.)kabartılıp kotuna ve eğimine uygun olarak sıkıştırılmalıdır.

· Satıhta çatlaklar bulunuyorsa geniş ve derin olarak kazılmalı, uygun bir malzemeyle doldurulup sıkıştırılmalıdır.

· Satıhta görülen killi kesimler ve yabancı maddeler söküp atılmalı , projesine uygun olarak takviye edilip sıkıştırılmalıdır.

ASFALT

 • Alt ve üst yapı müteahhitliği
 • Alış veriş merkezleri
 • Emniyet ve Askeri Kuruluşlar
 • İl ve İlçe Belediyeleri
 • Petrol İstasyonları
 • Doğalgaz İSKİ Transeleri
 • Fabrika Tesisleri
 • Plazalar
 • Yaya yolları
 • Spor sahaları ve oyun alanları
 • Açık ve Kapalı otoparklar
 • Renkli Asfalt Uygulama ve Boyama
 • Hafriyat, Alt temel yapımları

BETON

 • Peyzaj
 • Kilitli parke
 • Doğal Taş
 • Yürüyüş yolları
 • Çevre Duvarları

İZOLASYON

 • Temel İzolasyon
 • Çatı İzolasyonu
 • Su yalıtımı
 • Monteleme
 • İç ve Dış cephe
 • Sanat Yapıları
 • PVC Sistemleri
 • Cephe giydirmeleri
 • BSK Üretim, Serme ve Sıkıştırma

ÜRETİM

Bitümlü karışım (dizayn) çalışmalarında asfalt ve agrega üzerinde ocağın uygunluğu ile kullanılacak bitümün iklim koşullarına uygun tipi tespit edilir.

Katı ve yarı katı asfaltların Türk standartlarında belirtilen ve karışım çalışmalarında gerekli olacak bütün deneyler yapılır.

Karışım çalışmalarında kullanılan agrega (mıcır) taş ocağının etüdü Araştırma Dairesi Başkanlığınca yapıldıktan sonra blok taşların kırılıp belli elek gruplarına ayrılması ve kullanılacak kaba, orta ve ince agrega ile filler malzemelerinin fiziksel özellikleri tespit edilir.Arazi karışım formülü (mix-design) tayin çalışmaları ve karışımda kullanılacak agrega granülometrisi ve bitüm yüzdesi tespitinden sonra, Marshall metoduna göre çeşitli karışım çalışmaları yapılarak en uygun kriterler saptanır. Saptanan karışım kriterlerinin başında;

· Stabilite,

· Dansite

· Akma,

· Boşluk nispeti,

· Asfaltın işgal ettiği boşluk nispeti gelmektedir.

1. KARIŞIMLARIN YOLA SERİLMESİ

Plentte hazırlanan sıcak bitümlü karışımların yola serilmesinden önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

1. İnce reglaj

2. Süpürme

3. Astar

4. Yapıştırma tabakası

Projesindeki kot ve eğime göre yapılmış temel tabakası üzerine asfalt kaplamadan önce sathın düzeltme olan ince reglaj için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

· Tamamlanmış granürler satıh tabakasında herhangi bir biçimde (yağmur, trafik v.s. ) bozulmuş kesimler (çökme, öndülasyon, çukur v.s.)kabartılıp kotuna ve eğimine uygun olarak sıkıştırılmalıdır.

· Satıhta çatlaklar bulunuyorsa geniş ve derin olarak kazılmalı, uygun bir malzemeyle doldurulup sıkıştırılmalıdır.

· Satıhta görülen killi kesimler ve yabancı maddeler söküp atılmalı , projesine uygun olarak takviye edilip sıkıştırılmalıdır.

Astarlama yapılmadan önce satıhtaki toz-toprak ya da gevşek malzemeler temizlenmelidir.Bu amaçla aracın arkasına takılabilen mekanik süpürgelerle yol sathında temizleme yapılır.Bu işlem, öteki tabakalarda da yapıştırma tabakasının uygulanmasından önce yapılmalıdır.

Mekanik süpürge yardımıyla karayollarında, yolun ekseninden banketlere doğru,otoyollarda sol şeritten bankete doğru yapılmalıdır.Mekanik süpürgenin tamburuna yol ekseniyle belirli bir açı verilerek şeritler halinde süpürme yapıldığında, süprüntü malzemesi dışarı doğru atılacaktır.Süpürme yapılacak satıhların rutubeti % 2 den fazla olmamalıdır.Aksi durumda yeterli temizlik elde edilemez.Ayrıca mekanik süpürgenin hızı 30 km/ sa’den fazla olmamalıdır.

Temel tabakası üzerine belirli bir miktarda sıvı asfalt püskürtülerek uygulanan astar tabakası,bitümlü sıcak kaplamaların ilk uygulamasıdır.Astar tabakası aşağıda açıklanan fonksiyonları sağlar.

· Temel tabakasına belirli bir miktar nüfus ederek delikleri tıkar.Böylece kapiliriteyi önleyerek yer altı sularının asfalt tabakasıyla temasını keser.

· Satıhtaki serbest malzemeyi bağlayarak belirli bir mukavemet kazandırır.

· Temel tabakasıyla kaplama tabakası arasındaki adezyonu sağlar.

· Kaplama öncesi temel tabakasının bakım ve onarım gereksimini azaltır.

Astarlamada aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

1. Astarlamada kullanılacak sıvı asfaltın temel tabakasına yeterli miktarda nüfuz (penetre) etmesi için,orta hızda kür olması gerekir.Bu amaçla MC-30 ya da MC-60 sınıfı orta hızda kür olabilen (ya da eş değerde asfalt emülsiyonu) sıvı asfalt kullanılmalıdır.Penetre kalınlığı 1-1,5 cm den az, temel tabakası kalınlığının 1/8 ‘inden fazla olmamalıdır

2. Astarlanan satıhların tamamı mümkün olduğunca eşit kalınlıkta asfalt filmiyle kaplanmalıdır.Bu amaçla birim alana püskürtülecek sıvı asfalt miktarı şartnamelerle belirtilmiştir.

3. Astarlama yapıldıktan ve sıvı asfaltın kür ve penetre edilmesi için belirli bir süre beklendikten sonra, bitümlü kaplamanın uygulanmasına geçilmelidir.Bu süre ortem sıcaklığına sıvı asfaltın viskozluğuna bağlı olmakla birlikte, 24 saatten az olmamalıdır. Bu sürede yol trafiğe kapalı olmalıdır.Ancak trafiğe açık olma zorunluluğu varsa, trafiğin hızı 30 km/sa’den fazla olmamalıdır.

4. Astarlama sırasında ortam sıcaklığına ve satıh rutubetine dikkat edilmelidir.Astarlama sırasında hava sıcaklığı 15 °C’den fazla olmamalı ve 5 °C’nin altındaysa kesinlikle astarlama yapılmamalıdır.Astarlama yapılacak satıhlar kuru olmalıdır.Ancak temel tabakasının üstten3 cm’lik kısmı %2’den az rutubet içerdiği durumlarda astar tabakası yapılmalıdır.

5. Astar tabakası yapılmadan önce en az 100 metrelik 3 şeritte bir deneme yapılmalıdır.Her şeritte ayrı ölçülerde lt/m cinsinden sıvı asfalt uygulanabilir. 24 saatten sonra penetre kalınlığı ve satıhta boşluk kalmamasına göre uygun asfalt miktarı saptanmalıdır.Bu arada uygulanacak astar tabaka malzemesinin miktarı saptanırken distribütör hızı ve pompa debisi saptanır.

6. Uygulama sıcaklığı, astarlamada kullanılacak sıvı asfaltın cinsine bağlı olarak belirtilmiş olmakla birlikte 40-60 °C civarında olmalıdır.

Gerek asfalt tabakaları gerekse astar tabakası üzerine yapışması (adezyon) sağlamak amacıyla yapılan sıvı asfaltın püskürtme yoluyla uygulanmasıdır.Yapıştırma tabakası aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

1. Yapıştırma tabakası uygulanacak satıh mekanik süpürgelerle iyice temizlenmelidir.

2. Yapıştırıcı malzeme distribütörlerde satha düzgün ve uniform bir biçimde 0,150-0,500 lt/m olacak şekilde püskürtülmelidir.

3. Satıhta göllenme ya da aşırı yapıştırıcı bulunan kısımlar sökülüp atılmalıdır.

4. Yapıştırıcının çabuk kür olması ve asfalt tabakası uygulanmasına geçilebilmesi için çabuk kür olabilen tipten RC-70 ya da RC-250 sıvı asfalt olmalı ve uygulama sıcaklığı 60-80 °C civarında bulunmalıdır.

FİNİŞERLER (Sıcak Bitümlü Karışımların Sericisi)

Sıcak bitümlü karışımlar plentlerde hazırlandıktan sonra kamyonlarla serim yerine getirilir. Serim yerinde ise istenilen kalınlıkta ve eğimde finişerler yoluyla serim yapılır ve sıcak durumdayken sıkıştırılır.Plentten çıktıklarında yaklaşık 150 °C’lik bir ısıya sahiptir.Serim yapılacak yere kadar taşınması sırasında ısılarını kaybederler.